Productieproces

Het productieproces is voornamelijk gericht op innovatie en hoge kwaliteit van de vervaardigde producten. De zeer gekwalificeerde medewerkers, kunnen terugkijken op een jarenlange ervaring in de staalsector. Wij werken samen met de beste staalleveranciers. De kwaliteit van de geleverde materialen is altijd met certificaten bevestigd – elke batch van het materiaal is gecontroleerd en gebrekkige goederen worden niet in het productieproces gebruikt.

Wij hebben een uitgebreid machinepark. De moderne technologieën en machines maken een nauwkeurige uitvoering van stalen en aluminium fabricaten mogelijk. Onze fabriek kan op een vlotte en snelle manier de productie aan de huidige eisen van de markt aanpassen.

De eerste realisatiefase van de bestelling is de aanpassing van het product precies aan de behoeften van de klant. Onze medewerkers benaderen elke opdracht individueel. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht is de technische documentatie opgesteld. Alle details van de bestelling zijn besproken. Alles om het eindproduct aan de verwachtingen van de veeleisende klant aan te passen. Na de goedkeuring van de opdracht door de klant beginnen we het productieproces. De opeenvolgende fases van de productie zijn, op het gebied van het product in overeenstemming met de bestelling en de geldende productnormen, opgevolgd en gecontroleerd door de interne kwaliteitscontrole van het bedrijf.

Thermisch verzinken

De stalen fabricaten die niet op de juiste manier tegen invloed van factoren van buiten beschermd zijn, kenmerken zich door een kortere levensduur. Een verscheidenheid van methoden wordt gebruikt om deze negatieve gevolgen te voorkomen. Het beste van alle bekende methoden om stalen fabricaten tegen corrosie te beschermen is thermisch verzinken (zogenoemd onderdompelen) waarmee al onze staalproducten behandeld zijn. Een zinklaag beschermt staal gedurende vele jaren en onderhoud is niet noodzakelijk.

Tijdens het thermisch verzinken vindt een graduele diffusie plaats van vloeibaar zink op het stalen oppervlak waar zich een legeringslaag vormt. Na het verwijderen van het verzinkte werkstuk uit het zinkbad, bevindt zich een zuivere zinklaag op het uitwendige oppervlak van de legeringslaag. De dikte van de zinklaag wordt in micrometer of in het gewicht van de zinklaag in g/m2 uitgedrukt. De PN-EN ISO 1461 norm geeft de minimale laagdiktes aan die afhankelijk van de materiaaldiktes van verzinkte werkstukken aanbevolen zijn.

De kwaliteit van zinklagen (glans, gladheid, dikte, hechting e.d.) hangt af van de chemische samenstelling van het staal; in het bijzonder van het koolstof- (C), fosfor- (P) en silicumgehalte (Si). Het koolstof- (C) en silicumgehalte in het staal kan totaal samen niet meer zijn dan 0,5%. De temperatuur van thermisch verzinken bedraagt +/-450° C. Uitgebreide studies hebben bewezen dat de technologische eigenschappen van staal niet zijn aangetast door het thermische verzinken.

Thermisch verzinken geeft een langdurige en robuuste corrosiebescherming. Het is de goedkoopste, meest efficiënte en meest populaire manier om corrosie te voorkomen. De levensduur van de zinklaag hangt af van de agressiegraad van de omgeving (bedraagt 20 tot 65 jaar). Thermisch verzinken verandert bovendien de eigenschappen van het staal niet. De onderdompelmethode die in het thermisch verzinken wordt toegepast, maakt een gelijke en nauwkeurige bedekking door de zinklaag mogelijk en heeft de mogelijkheid om binnen moeilijk bereikbare plaatsen in te dringen bv. binnen pijpen of uitsparingen.

Poederlakken

Het gehele proces van de productie van stalen en aluminium fabricaten eindigt met een bezoek aan de lakkerij met een moderne lijn voor het poederlakken. Elk product wordt voorafgaand aan het lakken gereinigd om 100% zuiverheid van het halffabricaat te bereiken. Hierdoor bereikt de verf een grote hechting.

Poederlakken is het aanbrengen van elektrisch geladen verfdeeltjes op het geleidend oppervlak van het hekwerk. De hiermee aangebrachte poederlaag hecht zich aan het oppervlak van een geschilderd werkstuk door de elektrostatische krachten. Voorts wordt een gespoten werkstuk tot een temperatuur van 140°C tot 200°C verwarmd, waardoor het poeder uitvloeit en polymeriseert. De met deze methode verkregen laklaag is bestendig tegen corrosie, schadelijk weer en chemische factoren, hoge temperatuur en mechanische schades. Poederlakken is de meest efficiënte en een van meest moderne dekkingsmethodes voor metalen. In tegenstelling tot vloeibare verven, geven poederlakken gladde lagen zonder barsten, strepen of luchtbellen. Ze worden toegepast voor het aanbrengen van beschermende verflagen (om elementen tegen corrosie te beveiligen) en voor het decoratief schilderen.

Onze medewerkers nemen ook deel aan het lakproces. Ze bevinden zich in de lakkerij om nauwkeurig voor de kwaliteit van de uitgevoerde dienst te zorgen. Als er na het aanbrengen van een laklaag sprake is van enige onvolkomenheid, sturen ze het gebrekkige element terug om hem te verbeteren. De gelakte fabricaten zijn grondig voorbereid voor transport. Ze worden verpakt en op speciale rekken geplaatst om beschadiging te vermijden tijdens het transport.

Wij verpakken en leveren de gelakte fabricaten naar onze Klanten.